Melvin Janssen Procesmanagement
Procesmanagement (AO) | Procescontrol (IC) | Kwaliteit | Digitaal werken

Ik ben Melvin Janssen, sinds 2004 actief als interim procesadviseur. Ik adviseer over en begeleid bij kwaliteit en verbetering in bedrijfsprocessen.

Pragmatisch, aanpakken en medewerkers enthousiast maken voor een veranderde werkwijze zijn mijn kenmerken.

Ik heb werkervaring in verschillende branches: zakelijke en financiële dienstverlening, gemeentelijke en provinciale overheid, zorg, horeca.

Kwaliteit door effectieve procesbeschrijving
Ik zorg ervoor dat processen duidelijk, juist, volledig en actueel zijn en vooral bekend zijn bij de medewerkers.
Via workshops met medewerkers kom ik snel tot de essentie van processen en leg ik onderlinge verbanden en met systemen.
Het resultaat: geen uitgebreide en onderhoudsintensieve proceshandboeken, maar een procesmodel en processchema’s die voor iedereen
leesbaar en herkenbaar zijn. Hiermee is de organisatie in staat om effectief over haar processen te communiceren en erop te sturen,
waarmee zij op een heel natuurlijke manier aan kwaliteitsverbetering werkt.

Met een goed inzicht in de bedrijfsprocessen kan een organisatie flexibel en snel inspelen op veranderingen.
Ik adviseer bij het herontwerpen van processen, afgestemd op beoogde ontwikkelingen en toets desgewenst aan uitgangspunten als Lean Six Sigma.
Procesmanagement is een perfect ingredient voor succesvolle implementaties van veranderingen én applicaties, zoals digitaal (samen)werken.

Implementatie van verandering (processen en systemen)
Een verandering is de verantwoordelijkheid van de lijnafdelingen. Ik zorg ervoor dat zij hierbij zo goed mogelijk ondersteund worden.
Hierbij zet ik sterk in op de betrokkenheid en begeleiding van medewerkers en laat zien wat de verandering concreet voor hen betekent.
Deze aanpak lijkt tijdrovend, echter zorgt deze aanpak voor een snelle en effectieve acceptatie en borging.

Opdrachtgevers
Telegraaf Media Groep, Provincie Utrecht, Bots Begeleiding BV, Gemeente Den Haag, Gemeente Nijmegen, Rabobank.

Kijk voor meer informatie over mij op: linkedin.com of freelance.nl. Of vraag naar mijn CV via: melvin@procesarchitectuur.nl.

“Een verandering borgt pas, wanneer het gedrag van mensen verandert.“

Met vriendelijke groet,

Melvin Janssen
Procesmanagement