Melvin Janssen Procesmanagement
Procesmanagement | Business analyse | Implementatie | Agile-Scrum


Ik ben Melvin Janssen, sinds 2004 actief als interim procesanalist, voor advies en ondersteuning bij
kwaliteit en verbetering in bedrijfsprocessen en ICT.

Met enthousiasme, nieuwsgierigheid en energie interesseer ik betrokkenen om mee te denken en
informatie te leveren voor proces- en business analyse.

Ik heb werkervaring in verschillende branches: zakelijke en financiële dienstverlening, gemeentelijke en provinciale overheid, Rijksoverheid, zorg, horeca.

Kwaliteit door effectieve procesbeschrijving
Ik zorg ervoor dat processen duidelijk, juist, volledig en actueel zijn en vooral bekend zijn bij de medewerkers.
Met input van medewerkers kom ik snel tot de essentie van processen, incl. onderlinge verbanden en interactie met systemen.
Het resultaat: geen uitgebreide en onderhoudsintensieve proceshandboeken, maar een procesmodel en processchema’s die voor
iedereen leesbaar en herkenbaar zijn. Hiermee is de organisatie in staat om effectief over haar processen te communiceren
en erop te sturen, waarmee zij op een heel natuurlijke manier aan kwaliteitsverbetering werkt.

Business analyse (processen, informatie, systemen)
Met de processen als blauwdruk leg ik de vinger op zere plekken of markeer ik de plekken die herontwerp behoeven met het oog op
vernieuwingen in strategie, systeem of structuur. In goede afstemming met business en IT prioriteer ik verbeterpotentieel en
maak ik deze concreet in duidelijke requirements. Dus wederom geen lange teksten, maar user stories die op de juiste plek in het proces
zichtbaar zijn. Methodes hierbij zijn o.a.: SIPOC, COPAFIJTH, BABOK.

Implementatie van verandering (processen, systemen)
Een verandering is de verantwoordelijkheid van de lijnafdelingen. Ik zorg ervoor dat zij hierbij zo goed mogelijk ondersteund worden.
Hierbij zet ik sterk in op de betrokkenheid en begeleiding van medewerkers en laat ik zien wat de verandering concreet voor hen betekent.
Met de juiste materialen - geen tekst, maar sprekende visuals als schema's en A5-geheugensteuntjes (QRC's) - draagt deze aanpak bij aan
acceptatie en borging.

Opdrachtgevers
Belastingdienst, Rabobank Nederland, International Baccalaureate, Telegraaf Media Groep, Provincie Utrecht, Bots Begeleiding BV, Gemeente Den Haag, Gemeente Nijmegen.

Kijk voor meer informatie over mij op: linkedin.com. Of vraag naar mijn CV via: melvin@procesarchitectuur.nl.

“Een verandering borgt pas, wanneer het gedrag van mensen verandert.“

Met vriendelijke groet,

Melvin Janssen
Procesmanagement